Wybierz dogodną dla siebie formę kontaktu:

Wyślij e-mail: sklep@premedic.pl
Zadzwoń: +48 535 850 235

Dane adresowe:

PREMEDIC Sp. z o.o.

Budowlanych 54a; 80-298 Gdańsk

Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000653872, NIP: 5833224329, REGON: 366067058. Wysokość kapitału zakładowego: 5000 PLN